Wij doen er alles aan om een kwalitatief top-product te leveren dat voldoet aan alle eisen die hieraan gesteld kunnen worden. Bent u desondanks niet tevreden met de door u bestelde materialen dan kunnen deze retour gestuurd worden met uitzondering van de op maat gemaakte artikelen.

U dient altijd zelf vóór u een bestelling plaatst bij ons te controleren of de bestelde materialen wel- of niet retour kunnen!

Materialen welke retour gestuurd worden, dienen in onbeschadigde staat en in de originele verpakking te zijn. Ze moeten in precies dezelfde conditie verkeren als waar ze in aangeboden werden en mogen niet gebruikt zijn.

U dient zelf zorg te dragen voor transport van de te retourneren materialen. U dient zelf een prijsafspraak te maken met de desbetreffende transporteur. Jan Bark vergoed geen transportkosten!

Indien u niet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling op het afleveradres schriftelijk heeft geannuleerd en van ons een bevestiging van ontvangst heeft ontvangen, bent u betalingsplichtig en zal er geen restitutie plaatsvinden.

In het geval de te retourneren producten niet binnen 7 werkdagen na onze bevestiging van akkoord in ons bezit zijn, bent u betalingsplichtig en zal er geen sprake van restitutie zijn.