• Klachten over geleverde materialen en/of aantallen dienen binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk worden gemeld. Na deze termijn nemen wij uw klacht niet meer in behandeling.
  • Materialen worden naast de wagen gelost op een voor de wagen bereikbare plaats, uitsluitend over een verharde weg. De chauffeur bepaalt of de losplaats mogelijk is.
  • Geleverde materialen worden nooit door ons retour geladen.
  • Zolang niet of niet geheel betaald is, blijft Jan Bark gerechtigd en gemachtigd de door haar geleverde en bij de wederpartij aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Ongeacht haar verdere acties jegens wederpartij.
  • Douglas hout is een natuurproduct hierdoor kan er kleurverschil of scheurvorming optreden. Dit doet niets af aan de sterkte of duurzaamheid van het materiaal en is dan ook geen reden tot reclamatie.
  • De bij ons aangeschafte materialen kunt u onbeschadigd en in de originele verpakking tegen 90% van de waarde zelf retour brengen. Bij twijfel dient de klant altijd vooraf zelf te informeren of een artikel wel of niet retour gebracht kan worden.
  • Aan eventueel onjuiste vermeldingen op de website kunnen geen rechten ontleend worden.
  • Bestellingen kunnen 24 uur voor levering niet meer gewijzigd worden in verband met de inhuur van transporteurs en plaats op het klaarzet terrein.
  • Annuleringen dienen uiterlijk 5 werkdagen voor de uiteindelijke leverdag te worden doorgegeven in verband met de transportplanning. Op maat gemaakte artikelen kunnen niet kosteloos geannuleerd worden. U dient tevoren zelf te vragen of annulering van een bepaald product mogelijk is. De annuleringskosten zijn minimaal € 95,- met een maximum van 25% van het totaalbedrag.